2 Corinthians 5.16-21
Previous
Deuteronomy 18
Next
Genesis 23